Giới thiệu chung

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

 • Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KHÔNG GIAN VIỆT NAM
 • Tên giao dịch đối ngoại: VIET NAM SPACE TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY
 • Trụ sở chính: Thôn 6, Xã Thuần Mỹ, Huyện Ba Vì, Thành Phố Hà Nội.
 • Điện thoại: 094.794.5532
 • Website: https://www.spacepc.vn/
 • Email: vankh.spacepc@gmail.com

THÔNG TIN VỀ MÃ SỐ THUẾ

 • Ðăng ký mã số thuế số: 0109996163 – do Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội cấp ngày 13/05/2022

THÔNG TIN HÓA ĐƠN

 • Công ty Cổ Phần Công Nghệ Không Gian Việt Nam
  Địa chỉ: Thôn 6, Xã Thuần Mỹ, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  Mã số thuế số: 0109996163